Case: Ringnes Uteliv

”Ringnes Uteliv i Norge (Part of the Carlsberg Group) startet august 2009 en utviklingsprosess med fokus på trening og utvikling av våre regionsjefer og distriktssjefer.

RingnesHovedfokus er dyktiggjøring i salg og kundebehandling. Men også med elementer av bevisstgjøring rundt ledelse og samhandling.Leverandør av prosess og trening er Volo as, og sentrale verktøy er DiSC fra Inscape og Nøkkelen til det gode salg.

Bruk av enkle og kvalitetssikrede verktøy, samt engasjerende treningssamlinger med sterk involvering av deltakerne, har gitt ønsket effekt:

  • Et mye sterkere engasjement i vår salgsorganisasjon
  • Flere målrettede og effektive kundebesøk med gode resultater
  • Regionsjefer som i større grad har tatt coaching rollen i trening og utvikling av sine distriktssjefer
  • Bedre og mer effektiv atferd og kommunikasjon i møte med kundene

Vi mener at en klar suksessfaktor i samarbeidet med Volo as, er fokus på trening, prosess, involvering og oppfølging av alle deltakere.

Ringnes Uteliv fortsetter samarbeidet med Volo as. Trening og utvikling er et av våre hovedfokus i arbeidet med å forbedre våre resultater”.

Jose de Sousa
Salgsdirektør
Ringnes Uteliv - Norge


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no