Blended Learning

Å utvikle mennesker i salg, service og ledelse, og å gjøre de riktige holdningene til daglig adferd, er en prosess. Trening er en prosess, og noe som må gjøres hver dag, for at man skal oppnå best mulige resultater som selger.

 

Nøkkelen til det gode salg bygger på metoden Blended Learning. Utviklingspakken gir deg optimal læring, ettersom de beste pedagogiske metodene tas i bruk samtidig. Du lærer når, hvor og hvordan det passer deg best.

Blended Learning er utgangspunktet for alle LADEGAARDs utviklingspakker og firmatilpassede løsninger, og er en viktig årsak til den internasjonale suksessen LADEGAARDs utviklingspakker har hatt. Virksomheter over hele verden har fått øynene opp for at det ikke er nok å ha én eller to treningsevents i året, og at det gir mening å se trening og utvikling som en konsekvent prosess. Mange virksomheter i ulike land har allerede opplevd hva Blended Learning fra LADEGAARD betyr for bedriftens og medarbeidernes utvikling.

 

Med Blended Learning fra LADEGAARD sikrer du at læring blir en fortløpende prosess med varige resultater, i motsetning til tradisjonelle kurs hvor læringskurven faller raskt etter at kurset er avsluttet:

 

 

Blended Learning kurve


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no