Nøkkelen til det gode salg - del II
2 dager – ferdighetstrening

Formål

Formålet med utviklingspakken Nøkkelen til det gode salg IIer å:

 • Fortsette prosessen med Blended Learning fra del I
 • Bevisstgjør egne styrker og utviklingsområder ved din egen adferd (DiSC)
 • Kunne identifisere en kundes adferd og kommunisere deretter
 • Trene i salgets faser:Attention – åpning, interesse, relation (DiSC)- Benefit – spørreteknikk i praksis, kundens utbytte, hva gjør din virksomhet unik – innvendingsbehandling- Close – avslutningsteknikker, oppfølgning
 • Trene målrettet på dine egne produkter
 • Presentere tilbud overfor grupper

Mål

Etter del II, vil du:

 • Kjenne til styrker og utviklingsområder ved din adferd
 • Ha utarbeidet din egen DiSC-profil
 • Kunne identifisere ulike kunders adferd, og anvende den rette kommunikasjonsstrategi
 • Kjenne kjøpsmotiver for forskjellig typer adferd
 • Kunne anvende salgets ABC
 • Få personlig feedback på din salgsstil
 • Styrket din målrettede spørreteknikk
 • Kunne bygge opp en presentasjon i logisk rekkefølge
 • Kunne identifisere målgruppe, mål og anvende den rette metode ved presentasjon
 • Fått personlig feedback på din presentasjon

Treningssamlingen er en fortsettelse del I. Deltageren løser oppgaver og tester på http://www.detgodesalg.no

På treningssamlingen vil det være korte teoretiske innlegg, etterfulgt av målrettet trening på din egen salgssituasjon du selv har medbrakt, og som du skal arbeide videre med etter treningssamlingen. Utover en salgssituasjon, medbringer du også en presentasjon. Det kan være et tilbud eller en nyhet, som du gjerne vil presentere overfor en gruppe. Både salgssituasjonen og presentasjonen blir tatt opp på video, og du får personlig feedback fra instruktør og utvalgte deltagere. Innhold

 • Oppfriskning av del I
 • Dine foretrukne adferd- og kommunikasjonsstrategier (DiSC)
 • Forberedelse til egen salgssituasjon
 • Trening og personlig feedback
 • Presentasjonsteknikk
 • Trening og personlig feedback
Deltagerantall 8

 


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no