Nøkkelen til det gode salg - del I
2 dager – ferdighetstrening

Formål

Formålet med utviklingspakken Nøkkelen til det gode salg er å:

 • Skape en solid plattform for å styrke og målrette salgsinnsatsen, gjennom en grundig innføring i salgets ABC (Attention, Benefit, Close)
 • Rette fokus på positive holdninger som avspeiles i din adferd
 • Få verktøy til å forbedre og gjennomføre salgsbesøk
 • Få en effektiv og målrettet spørreteknikk, slik at du stiller de riktige spørsmålene i riktig rekkefølge
 • Finne og fokusere på kundens utbytte når løsningen presenteres
 • Forbedre og få en riktig håndtering av innvendinger
 • Avslutte salget og sikre en god oppfølging

Mål

Etter de to første treningssamlingene vil du kunne å:

 • Finne relevante opplysninger om kunden før besøket
 • Forberede og gjennomføre møtebooking etter V.I.T.A metoden
 • Anvende den spørreteknikken som du har utarbeidet på kurset
 • Presentere løsninger med utgangspunkt i kundens erkjente behov og ha utarbeidet FFU skjema på relevante produkt
 • Kunne håndtere de innvendingene som kundene kommer med
 • Avslutte salget og avtale neste skritt

Metode

Utviklingspakken gjennomføres med Blended Learning metoden hvor du har gjennomgått den første casen på www.detgodesalg.no innen treningsstart, og oppfølgende trening etter kurssamlingen. Innhold

 • Holdninger
 • Forberedelse
 • Møtebookning pr. telefon
 • Attention – den første kontakt
 • Benefit – spørreteknikk og presentasjon av løsning samt behandling av innvendinger
 • Close – avslutningsteknikker
 • Reklamasjonsbehandling
 • Strategisk samarbeid med kundene

 


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no