Om LADEGAARD Norge

LADEGAARD Norge  

Vår visjon er å bidra aktivt til å skape økt salg for våre kunder gjennom profesjonell og effektiv bistand!

Vår styrke er vår operative arbeidsform. Våre konsulenter har lang og variert salgsbakgrunn, og har levert resultater som er de beste i sine bransjer.

Kompetanseheving på salgs og markedssiden kan skaffes gjennom økt teoretisk ballast, men i salg vil det viktigste alltid være hva du gjør for å omsette denne kunnskapen til aktiviteter som fremmer dine salgsmål.

Vi legger derfor stor vekt på å sette våre utviklings og treningsprogrammer inn i en ramme som er nært knyttet opp mot utfordringene medarbeiderne møter i hverdagen.

Vi tilbyr også tradisjonelle salgskurs, men jobber i hovedsak med utvikling i et perspektiv som gir kundene varige endringer i organisasjonen.

 


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no