E-læring kan godt fungere i små bedrifter
Viktig å kombinere e-læring med andre innlæringsformer.

- Det er viktig at e-læring kombineres med andre innlæringsformer, sier salgseksperten Jens Ladegaard.
Innlæring via nettet, det som på engelsk kalles e-learning og på norsk e-læring, har kun i begrenset grad slått an i små og mellomstore bedrifter. Det kan det være flere forklaringer på. En av dem er at e-læring foran skjermen kan være en ensom affære. Man går fort i stå hvis man ikke har en hjelper for hånden som kan forklare noe man ikke umiddelbart forstår. Svaret på den problemstillingen kan være en kombinasjon av e-læring og tradisjonell innlæring.

- Vi kaller den prosessen for «blended learning», sier direktør Jens Ladegaard fra selskapet Ladegaard A/S, som nå i samarbeid med ErhvervsBladet lanserer en salgstreningspakke basert på blended learning. Jens Ladegaard har trent en stor del av landets virksomheter i salgsarbeid.

Lanseringen skjer under en konferanse på Hilton Hotel ved Københavns Lufthavn den 9. september kl. 14.15. Her orienterer kunnskapsminister Helge Sander innledningsvis om regjeringens e-læringsstrategi. Siden presenteres tre cases, hvor virksomheter forteller hvordan de med fordel har kunnet bruke e-læring og blended-learning i bestrebelsene på å gi medarbeiderne et kompetanseløft.

De casene som presenteres vedrører bedriftene Totalkredit, Fiat og LK. I de tre casene vises det hvordan medarbeideres og samarbeidspartneres produktkjennskap er økt vesentlig via e-læring. I tillegg til Ladegaard A/S medvirker også e-læringsleverandøren Courseware.


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no