Berlingske Tidende anmeldte den 15. desember 2004 "Nøkkelen til det gode salg" på denne måten:

Begeistring i salget, begeistring for salget

Ambisiøs salgskompetanse er en etterspurt kapital i mange bedrifter. Selv om det i mange år har vært fokus på betydningen av et profesjonelt salgsarbeid, er det fortsatt mange ansatte i bedrifter som ikke lever opp til dette. En ny og spennende bok eller snarere kombinasjon av bok, cd, nettsted og kickstart gir en grundig, illustrativ og brukerorientert tur rundt i salgsarenaen. Det er snakk om et veldokumentert materiale i per¬sonlig salg, som med riktig bruk kan være med på å inspirere og styrke salgskompetansen.

Av: Flemming Poulfelt, professor i ledelse, strategi og kunnskapsledelse ved Copenhagen Business School


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no