Dansk utdannelsessuksess eksporteres til Norge

LADEGAARD A/S har inngått en avtale om å lansere salgstreningskonseptet Nøkkelen til det gode salg i Norge våren 2008.

Nøkkelen til det gode salg er et Blended Learning treningskonsept. Det vil si at treningen ikke kun består av tradisjonelle kursdager, men også av trening, tester og nedlastinger på nettet på www.detgodesalg.no. I tillegg til dette, får brukeren også en omfattende bok og lydfiler til podcast og cd.

Blended Learning-konseptet passer perfekt til norske forhold og måter å utdanne seg på. Norge har en lav befolkningstetthet med store avstander, og det er dyrt å sende medarbeidere av sted på kurs i mange dager. Med Nøkkelen til det gode salg kan man redusere antall kursdager, og samtidig utvide muligheten for trening via nettet.

På grunn av sin geografi, har Norge en desentralisert virksomhetsstruktur. Med Nøkkelen til det gode salg kan norske virksomheter dessuten få en skreddersydd internettplattform, hvor de kan dele erfaringer og kunnskap. Så betyr det ikke så mye om man sitter i Oslo i sør eller i Kirkenes i nord.

Kontakt

Jens Ladegaard, adm. direktør i Ladegaard A/S, tlf. +45 20 72 48 00, e-post: jens@ladegaard.as, www.ladegaard.as


 


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no