Nyheter og presse

Utviklingspakken og e-læringen på denne siden vil hele tiden bli oppdatert og ajourført. Derfor er det lurt å fortløpende vende tilbake og følge med på utviklingen. Det er også her du kommer til å se hva det er pressen har skrevet om pakken.

Side 1 av 2

Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no