Vilkår for bruk av Detgodesalg.no

Les vilkårene under grundig før du benytter deg av hjemmesiden Detgodesalg.no.

Ved å gå inn her aksepterer du og er bundet av vilkårene under. Hjemmesiden inneholder opplæring og tjenester som tilbys av LADEGAARD A/S ("LADEGAARD") eller andre selskaper assosiert til LADEGAARD A/S. I denne sammenhengen, omtales alle disse selskapene som tjenesteytere.

Innholdet på hjemmesiden og tilknyttede tjenester stilles til rådighet som de er og forefinnes. Tjenesteyteren gir ingen garanti vedrørende hjemmesiden eller innholdet på denne. Tjenesteyteren forbeholder seg retten til enhver tid å oppdatere hjemmesiden og opphøre med å gi adgang til hjemmesiden. Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for omkostninger, tap eller skader som måtte oppstå som en følge av bruk av hjemmesiden, uansett om tjenesteyteren eller en representant for denne hadde visst om en feil i tjenesteytelsen.

1. Informasjon om tjenesteyteren Den primære tjenesteyteren er:

LADEGAARD A/S
Pilestræde 43-45
1112 København K
Danmark
Tlf. +45 35 38 01 01
Faks +45 35 38 01 21
info@jensladegaard.dk
CVR-nr. 24 20 74 71

2. Begrensninger i bruk av hjemmesiden

Hjemmesiden og opplysningene som denne inneholder er kun rettet mot Danmark, med mindre noe annet uttrykkelig er avtalt eller meddelt. Opplysninger på hjemmesiden skal utelukkende oppfattes som anbefalinger og bidra til inspirasjon for brukere av hjemmesiden.

3. Informasjon gitt av en tredjepart

De lenkene som er tilgjengelige via hjemmesiden er kun til brukerens orientering. Tjenesteyteren er ikke ansvarlig for materiale som er produsert eller på annen måte gjort tilgjengelig av en tredjepart, uansett om det kan oppnås adgang til dette materialet via en lenke på hjemmesiden. Slike tredjeparter skal på deres egne hjemmesider gi den informasjonen om seg selv som er påkrevd av loven, og tjenesteyteren er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrekkelig informasjon.

4. Opphavsrett og varemerker

Selskaper i LADEGAARD-konsernet, eller hvis uttrykkelig angitt, en tredjepart har eiendomsretten, opphavsretten (c) og alle andre immaterielle rettigheter til hjemmesiden. Alle rettigheter forbeholdes i alle land. Offentliggjøring, gjengivelse, overføring eller lagring av innholdet på hjemmesiden, helt eller delvis, er ikke tillatt, med mindre innehaveren av eiendomsretten, opphavsretten eller de immaterielle rettighetene har gitt tillatelse til dette. Forbudet gjelder ikke for lagring på en datamaskin eller utskrift til eget bruk. Materialet må siteres i henhold til gjeldende lovgivning. I disse tilfellene skal kilden alltid opplyses. Varemerker eller logoer vist på hjemmesiden må imidlertid ikke gjengis, offentliggjøres eller distribueres uten LADEGAARDs skriftlige tillatelse.

5. Informasjon om behandling av personopplysninger

LADEGAARD samler inn opplysninger om deg på forskjellige måter i forbindelse med driften av hjemmesiden. Retningslinjene under beskriver hvilken type informasjon vi samler inn, hvordan vi behandler disse dataene, og hvem du kan kontakte dersom du har spørsmål eller kommentarer til våre retningslinjer.

LADEGAARD innhenter opplysninger om brukerne på Detgodesalg.no på to måter: Gjennom såkalte 'cookies' og gjennom registrering. Vi ber kun om personlige opplysninger slik at vi kan skreddersy innholdet på sidene og foreta riktig registrering av resultatene dine. Når du besøker siden første gang, mottar du automatisk en cookie. En cookie er en liten tekstfil som lagres i din nettleser (f.eks. Internet Explorer, Netscape Navigator, Opera, etc.), og som registrerer deg som unik bruker. Denne cookien identifiserer LADEGAARDs webserver når du besøker Detgodesalg.no, og registrerer bruken av den. En cookie kan inneholde tekst, tall eller f.eks. en dato, men det er ingen personlige opplysninger gjemt i en cookie. Det er ikke noe program og kan ikke inneholde virus. De fleste nettlesere lar deg slette cookies fra harddisken, blokkere for alle cookies eller motta en advarsel før en cookie lagres. Se veiledningen til nettleseren din eller hjelpefunksjonen for å få mer informasjon om disse funksjonene. Du skal likevel være oppmerksom på at du noen ganger ikke kan få adgang til et nettsted, hvis du ikke aksepterer cookies. LADEGAARD bruker cookies til å føre demografiske og brukerrelaterte statistikker, og dermed fastlegge nærmere hvem som besøker hjemmesiden.

LADEGAARD registrerer utelukkende anonym informasjon som IP-adresser, antall bytes sendt og mottatt, internetthost, tid, type nettleser, -versjon, og -språk, osv. Denne typen informasjon gir oss mulighet til å tilpasse og opprette innhold og tjenester som stemmer overens med dine interesser og ønsker. Det er viktig for LADEGAARD at dine personlige opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Adgangen til alle registrerte brukerdata på Detgodesalg.no er begrenset til medarbeidere på LADEGAARD, og våre sikkerhetsforanstaltninger kontrolleres fortløpende for å avgjøre om opplysninger om våre brukere håndteres forsvarlig og under stadig hensyn til brukerens rettigheter. Det er dessverre ikke mulig å garantere 100 % sikkerhet ved dataoverføringer via Internett. Når data sendes og oppbevares elektronisk, er det alltid en risiko for at andre uberettiget tiltvinger seg adgang til beskyttede data før de når våre servere. Så selv om LADEGAARD forsøker å beskytte dine personlige opplysninger på best mulig måte, kan vi ikke sikre eller garantere sikkerheten av noen informasjon. Du sender altså dine data på eget ansvar.

Når du registrerer deg på Detgodesalg.no eller på annet vis oppgir dine opplysninger, videregir eller selger ikke LADEGAARD under noen omstendigheter opplysninger som kan forbindes med identifiserbare individer til tredjeparter uten din eksplisitte tillatelse. Likesom loggfiler og annen standardinformasjon heller ikke blir gitt videre eller solgt til tredjeparter. LADEGAARD vil med jevne mellomrom sende ut nyhetsbrev via e-post til brukerne på www.detgodesalg.no med nyheter fra siden. Den raske utviklingen av Internett kan gjøre det nødvendig å gjøre endringer i vår behandling av private opplysninger.

LADEGAARD forbeholder seg derfor retten til å oppdatere og endre retningslinjene i dette dokumentet. Når du besøker Detgodesalg.no aksepterer du ovenstående retningslinjer. Hvis dine personlige opplysninger endrer seg, eksempelvis din e-postadresse, eller hvis du ikke lenger ønsker å bruke en eller flere av de tjenestene som du har meldt deg til på hjemmesiden, er det mulig å oppdatere eller slette dine personlige opplysninger.

6. Gjeldende lovgivning

Ovenstående vilkår og betingelser er underlagt dansk lovgivning, og ev. tvister, som utspringer av innholdet på hjemmesiden eller tjenesteytelser tilbudt på denne, skal behandles av danske domstoler.


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no