Sterke selgere sikrer virksomheten - nå og i fremtiden

Som bedriftsleder og salgsansvarlig har du nå mulighet til å utvikle dine selgere, vedlikeholde deres kunnskap og gi dem den nødvendige «selvantennelsen», uten at de behøver å være borte fra det daglige salgsarbeidet. Den største omkostningen ved å sende selgere på kurs er ikke kursusavgiften, men den tiden de forsømmer i forhold til mulighetene og kundene sine.

Utdannelse skal være en daglig aktivitet

Utvikling av selgerne dine er ikke noe som kun skal skje én gang i året, som på et kurs. Det er en fortløpende daglig aktivitet som skal sikre at selgerne oppnår optimale resultater hver gang de har et møte med en kunde eller et emne.

De fleste selgerne har i dag en PC, og med e-læring på www.detgodesalg.no betyr det at trening blir en integrert del av hverdagen. Som salgsleder kan du sammen med selgerne dine fastsette mål for deres personlige utvikling.

Selgere kan også teste seg selv interaktivt, slik at de kan se nøyaktig hvor de står i salgets disipliner, og dermed trene videre på de områdene hvor en utvikling er nødvendig. Samtidig kan lederne med deres egen Learning Manager følge med på hvordan det går med medarbeidernes personlige utvikling.

Gi derfor selgerne dine et utviklingsverktøy som kan gi dem ny inspirasjon, glede og enda bedre salgsresultater.

Med utviklingspakken kan dere med små omkostninger utvikle dere mye, og gjøre et seminar, til et 365-dagers kurs.

På tvers av grenser

Nøkkelen til det gode salg brukes av internasjonale selskaper til å skape en felles plattform, ettersom utviklingspakken finnes på norsk, dansk, engelsk, svensk, fransk og tysk. Les mer om de internasjonale mulighetene her.

Innføring av nye medarbeidere

Nye medarbeidere kan til enhver til "hoppe på lasset" og starte treningen med Nøkkelen til det gode salg. De trenger ikke å vente på at det kommer et nytt kurs til neste år. Det sikrer bedriften fleksibilitet og betyr at alle medarbeidere er oppdaterte til enhver tid. Dermed har man kontinuitet i medarbeiderutviklingen og identiteten i bedriften.

 

Blended Learning kurve

 

 


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no