Global System - Local Training

Nøkkelen til det gode salg er utviklet etter prinsippet: Global System - Local Training. For virksomheten din betyr det at du med utgangspunkt i det samme overordnede systemet kan trene selgerne i hele verden. Vår erfaring er at store, internasjonale virksomheter ønsker en global plattform, slik at treningen blir grunnleggende lik fra land til land. På den måten sikrer bedriften at medarbeidere over hele verden får samme muligheter til utdanning.

Bedriften din får utviklingspakker som er både språklig og kulturelt tilpasset de forskjellige markedene. Dette skjer gjennom tett og kontinuerlig samarbeid med våre partnere i de enkelte landene. Ofte blir vi overrasket over hvor like tanker man har om salg, service og ledelse i forskjellige land, selv om det selvfølgelig alltid finnes kulturelle nyanser som det er viktig å få med for å sikre produktets virkning.

Den kulturelle tilpasningen oppnås dessuten gjennom trening med lokale trenere som sikrer bedriften din en undervisning som er skreddersydd kulturen. Med utviklingspakkene kan internasjonale virksomheter altså trene opp medarbeidere i hele verden med utgangspunkt i det samme globale systemet, men alltid med nødvendig lokal trening og kulturell tilpasning.

I tillegg til utviklingspakkene som grunnleggende verktøy for utvikling av selgere, servicerådgivere og ledere, gjør LADEGAARDs firmatilpassede Blended Learning-løsninger det mulig for internasjonale virksomheter å gi trening i for eksempel serviceholdninger og produkter på tvers av landegrensene. Det betyr at man kan oppnå kunnskapsdeling, felles tankegang og samhold på tvers av avdelingene i virksomheten til tross for kulturelle og språklige forskjeller.

Internasjonale utviklingspakker

  • Nøkkelen til det gode salg heter på engelsk The Key to Successful Selling, og brukes i mange skandinaviske og internasjonale virksomheter. Les mer om den her: www.successfulselling.com

  • På tysk heter den Der Schlüssel zum Vertriebserfolg. Les mer om den her: www.erfolgreichervertrieb.de

  • På dansk heter den Nøglen til det gode salg. Les mer om den her: www.detgodesalg.dk  

  • På fransk heter den La clé de la bonne vente. Les mer om den her: www.labonnevente.fr

  • På svensk heter den Nyckeln till lyckad försäljning. Les mer om den her: www.saljnyckeln.se

 

På tvers av grenser

Nøkkelen til det gode salg brukes av internasjonale selskaper til å skape en felles plattform, ettersom utviklingspakken finnes på norsk, dansk, engelsk, svensk, fransk og tysk. Les mer om de internasjonale mulighetene og se de internasjonale partnerne på LADEGAARD A/S' hjemmeside.

På denne måten skaper LADEGAARD A/S en internasjonal plattform som gir internasjonale virksomheter en mulighet til å trene opp medarbeiderne i forskjellige deler av verden med LADEGAARDs utviklingspakker som felles plattform.

Kontakt de norske partnerne her, hvis du vil vite mer om dine internasjonale muligheter med Nøkkelen til det gode salg.

 


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no