Lær av andres erfaringer og feiltagelser – og la andre lære av dine ...

Mange selgere arbeider helt på egen hånd. Hverdagen er ute hos kundene og langs veiene. Og sånn skal det også være, for det er der inntjeningen ligger.Men det betyr at den daglige salgsmessige sparringen med kollegaene skjer altfor sjelden. Derfor er et debattforum et helt sentralt element på www.detgodesalg.no.

Her kan du utveksle erfaringer og diskutere salgsfaglige emner med de øvrige brukerne. Instruktører fra VOLO vil med jevne mellomrom klikke seg inn i debattforumet og delta i erfaringsutvekslingen og debatten.


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no