Tester

Det skal være morsomt både å bli bedre og å lære. Og det hører med til ethvert lærings- og kursforløp at man har mulighet for å teste seg og sin nye kunnskap.

www.detgodesalg.no kan man ikke stryke, eller bli beordret til å trene på nytt.

Men forskjellige tester og prøver i e-læringsuniverset gir deg en mulighet for å avdekke dine svake og sterke sider. På den måten blir salgsutviklingen din enda mer målrettet.

Testene kan du ta testene igjen ... og igjen ... og igjen ...

 

Eksempel på en test:

 

test


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no