EDO gravlegges, og gjenoppstår som LADEGAARD Norge AS

På et år har EDO fordoblet omsetningen, fordi de kan tilby norsk næringsliv både Nøkkelen til god service, Nøkkelen til det gode salg samt senere i år også Nøkkelen til god ledelse. Blended Learning konseptet er utviklet på seks språk. Det betyr at internasjonale kunder kan få samme plattform med lokale trenere.

LADEGAARD Norge


EDO Sales Partner AS ble grunnlagt i 2009, og har i dag 4 bedriftsrådgivere, som primært arbeider med salg, service og ledelse. Et typisk forløp består av 3 – 8 samlingsdager, Mentoring & Coaching, e-learning samt DiSC-adferdsprofiler. EDO Sales Partner AS har fått jobbe sammen med solide bedrifter i Norsk næringsliv, som for eksempel Securitas Direct, KONE, Terra, Siemens, Aker Solutions, GE Healthcare, Fresenius Kabi, Hansa Borg Bryggerier, Peterson Packaging, Nokas, Norsk Gjenvinning, NHO Service og Jøtul.

Hvorfor skifte navn?

Mye av grunnen til suksessen tillegges ”Blended Learning” fra Ladegaard Nordic. Konseptet bygger i korthet på at læring og vaneinnarbeidelse forsterkes gjennom en rekke tiltak og verktøy, i tillegg til engasjerende samlinger.

Alt materiell, også web sider for e-learning er merket Ladegaard, og vi har derfor konkludert med at ved å endre logo forenkler vi vårt eget budskap ut i markedet.

Kontakt 

LADEGAARD Norge AS

 

Jonny Gander Hansen
Senior Bedriftsrådgiver / Partner
E-mail: jgh@ladegaard-norge.no
Mobil + 47 91 30 70 90
www.ladegaard-norge.no

 


Print
Virumvej 64 | DK-2830 Virum | Tlf. 35 38 01 01 | info@ladegaard.as | Vilkår for bruk av detgodesalg.no